Skupina SIJ je zaokrožila prvo leto kampanje za ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Jesenice, ponedeljek, 27. februar 2017 – Skupina SIJ je zaokrožila prvo leto kampanje za ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO za dvig ozaveščenosti zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu. Na jeseniški lokaciji so razglasili najbolj varen proizvodni obrat za leto 2016, ki je Jeklovlek iz SIJ SUZ-a, in najbolj zdrave skupne službe, ki prihajajo iz SIJ Elektrod Jesenice. Oboji so z varnostjo in zdravjem pri delu v letu 2016 zbirali točke za dvojni namen: z največ zbranimi točkami so si zagotovili zmago, končno število točk pa pretvorili tudi v dobrodelna sredstva. Podelili so jih Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu (SVP) ter Gasilsko reševalni službi (GARS), obema za delovanje v skupnosti Jesenice. Slednji je na zaključku akcije izvedel tudi simulacijo evakuacije iz proizvodnega obrata SIJ SUZ-a v primeru požara in skupaj z zmagovalci akcije še enkrat dokazal, da zmorejo delati varno. 

Natanko ob 13. uri se je v obratu Jeklovlek v družbi SIJ SUZ pokadil dim. Akcija je stekla in že so bili na mestu gasilci iz GARS-a, ki so skupaj z zaposlenimi iz Jeklovleka pridno vadili evakuacijo v primeru požaru v obratu. Z vajo se je začela podelitev ob zaključku celostne kampanje za ozaveščanje zaposlenih o varnosti in zdravja pri delu v Skupini SIJ, kjer so pod sloganom Znamo varno, zmoremo zdravo, skozi celotno preteklo leto izvajali različne aktivnosti. Med drugim so izzvali vse proizvodne obrate, da se potegujejo za naziv najbolj varnega obrata, skupne službe pa za naziv najbolj zdravih.

»Podjetja po vsem svetu vlagajo velike napore, da bi njihovi sodelavci delali varno in ohranjali svoje zdravje. Veliko za to lahko naredijo sama, vse bolj pa o tem ozaveščajo tudi zaposlene, saj se varnost in zdravje se najprej začneta pri vsakem posamezniku. Da bi k temu spodbudili tudi vse sodelavce v SIJ SUZ-u smo se aktivno vključili v akcijo Skupine SIJ Znamo varno, zmoremo zdravo in se podali za naziv najbolj varnega obrata med vsemi proizvodnimi obrati na jeseniški lokaciji. Zmage smo veseli, predvsem pa dejstva, da smo lani zabeležili eno nezgodo pri delu in ohranili rezultat iz leta 2015. Letos nam kaže dobro, saj se med zaposlenimi ni poškodoval nihče, « je na podelitvi povedal Andrej Pogačnik, direktor SIJ SUZ-a.

V jeseniških družbah Skupine SIJ se je za zmago potegovalo 12 proizvodnih obratov iz družb SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice. Točke so prejemali mesečno, in sicer če se v tekočem mesecu ni poškodoval nihče izmed zaposlenih in, če so dosegli ciljni odstotek bolniške odsotnosti. Jeklovlek je skupaj zbral 1950 točk oz. 1950 evrov, ki jih bodo porabili za skupinski izlet, v enakem znesku pa so zaposleni danes predali tudi dobrodelna sredstva za lokalno skupnost, GARS-u Jesenice, za nakup prenosnega multifunkcijskega detektorja plinov.

Med skupnimi službami so zmago s 500 zbranimi točkami slavili zaposleni iz SIJ Elektrod Jesenice: »Za ohranjanje zdravja sodelavci SIJ Elektrod Jesenice skrbimo na različne načine med drugim nudimo brezplačne športne vadbe ter udeležbe na športnih prireditvah. Tudi nagrado bomo koristno porabili za krepitev našega zdravja. Ker je naše delo pretežno sedeče, bomo kupili sedežne blazine,« je o skrbi za zdravje povedal Blaž Jasnič, direktor SIJ Elektrod Jesenice.
Podobno so sodelavci SIJ Elektrod Jesenice razmišljali tudi, ko so se odločali komu podeliti zbrana donatorska sredstva: »Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Jesenice proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo. Veliko aktivnosti izvajajo za otroke, ki so zelo ranljiva skupina udeležencev v prometu. V majhni lokalni skupnosti kot so Jesenice, so med udeleženci tudi naši otroci. Zato smo sredstva podelili njim, da skupaj dokažemo, da ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO na delovnem mestu in enako v cestnem prometu,« je še povedal Jasnič.

V Skupini SIJ v zadnjih letih sicer beležijo trend padanja nezgod pri delu, s čimer zasledujejo trende jeklarske industrije v globalnem obsegu, kjer se je po podatkih Svetovnega združenja jeklarjev v zadnjih desetih letih število nezgod zmanjšalo za 65 odstotkov. Kampanjo Znamo varno, zmoremo zdravo bodo tako nadaljevali tudi letos, s posebnim poudarkom aprila, ko obeležujemo tudi svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.


---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.
Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 637,9 milijona prihodkov od prodaje (20,6 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 82,5 milijona evrov (48 odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.

Več informacij:
Anja Potočnik, specialistka za korporativno komuniciranje SIJ
M: 051 693 184
E-pošta: anja.potocnik@sij.si