Varovanje okolja

Ekološka ozaveščenost je integrirani del korporativne politike vodenja celotne skupine SIJ. Varstvo okolja dojemamo kot osnovno pravico, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih.

Svoje delovanje usmerjamo v varovanje okolja pred odpadki, ki so posledica našega poslovanja, znotraj tega pa v učinkovito izrabo potrebnih surovin in energije. Zaradi vestnega in odgovornega ravnanja z okoljem in naravnimi dobrinami so družbe znotraj skupine SIJ med prvimi v Sloveniji pridobile t.i. IPPC dovoljenja. Svoj odnos do okolja, varnosti in zdravja pri delu neprestano izboljšujemo, kar potrjujejo tudi mednarodni certifikati, ki je neprestano nadgrajujemo. Hkrati pa stalno uvajamo nove tehnološke postopke, s katerimi želimo zmanjšati obremenitev okolja. Tako je npr. jeklarska družba Acroni kot prvo slovensko industrijsko podjetje pridobilo certifikat evropskega standarda  »Energy managment systems«.

V zadnjih petih letih smo v zaščito okolja vložili preko 12 milijonov evrov. Vlaganja smo v celoti prilagodili najnovejšim smernicam in direktivam evropske zakonodaje. Poleg tega številni ukrepi in naložbe s področja učinkovite rabe energije vplivajo na vedno bolj racionalno porabo energije v vseh fazah proizvodnje. Vlaganja v okolje bomo nadaljevali tudi v sklopu novega investicijskega cikla do leta 2025, ki predvideva okrog 20 milijonov evrov novih investicij v nadaljnje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, med drugim nadzora emisij prahu ter onesnaženja s hrupom.

"Vlaganja v okolje bomo nadaljevali tudi v sklopu novega investicijskega cikla do leta 2025, ki predvideva okrog 20 milijonov evrov novih investicij v nadaljnje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje"