Koronavirus

PREGLED UKREPOV PROTI KORONAVIRUSU

V Skupini SIJ smo ob pojavu novega koronavirusa v Sloveniji prilagodili svoj način poslovanja. V času te krize so naše prednostne naloge zaščita zdravja zaposlenih – tako v proizvodnji kot v podpornih službah –, trajno ohranjanje delovnih mest in omogočanje čim bolj nemotenega poslovanja.

V ta namen smo vzpostavili krizno upravljanje in centralizirani krizni tim, ki bdi nad razvojem epidemije v Republiki Sloveniji, sosednjih državah in na naših ključnih trgih ter spremlja in v družbah Skupine SIJ ustrezno uvaja ukrepe in priporočila Vlade Republike Slovenije in pristojnih zdravstvenih ustanov.

Da boste tudi vi seznanjeni z našimi spremenjenim načinom delovanja zaradi koronavirusa, smo pripravili to spletno stran, na kateri objavljamo razlago in prikaz sprejetih ukrepov ter aktualna obvestila za poslovne partnerje.

Ukrepi za zavarovanje zdravja zaposlenih v Skupini SIJ

Na vsakem izmed petih področij smo sprejeli vrsto prilagoditev za zavarovanje zdravja naših sodelavcev in preprečevanje prenosa okužbe v družbah.

sij web corona box si all 2row

V proizvodnji, kjer zaposleni delajo blizu drug drugega, smo uvedli obvezno nošenje mask ter redno umivanje in razkuževanje rok. Zaposlene spodbujamo, da med seboj ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo in se ne zadržujejo v skupinah, pa tudi da upoštevajo dodatne ukrepe, kot sta zagotavljanje neoporečnosti delovnih oblačil in izvajanje novega protokola za odpreme. Sicer smo vstop v družbe prepovedali vsem zunanjim obiskovalcem, za dnevne servisne storitve pa smo uvedli brezstično dostavo.

Med preventivne ukrepe spada odpoved vseh službenih poti in izobraževanj, ki smo jih nadomestili s komunikacijo po telekonferencah in drugih digitalnih medijih. Za dodatno zmanjšanje možnosti prenosa in širjenja virusa smo zaprli tudi jedilnice in prekinili polnjenje avtomatov za kavo in prigrizke. Med obrati smo uvedli varnostne cone, s čimer smo prehode zaposlenih med obrati zmanjšali le na nujne. Skupne službe so prešle na delo v izmeničnih timih, kar pomeni, da ena skupina dela na delovnem mestu, druga pa od doma, po preteku enega tedna pa se zamenjata.

Vse sodelavce skozi različne oblike komuniciranja nenehno ozaveščamo o nujnosti izvajanja ukrepov in jim podajamo vse relevantne informacije o poslovanju v teh razmerah.

Ker je naš cilj, da ščitimo zdravje zaposlenih, ohranjamo delovna mesta in omogočamo nemoteno poslovanje, bomo v Skupini SIJ ves čas trajanja epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji dosledno izvajali obstoječe in uvajali nove preventivne ukrepe v skladu s priporočili pristojnih ustanov.

Video: delo v proizvodnji v času koronavirusa

Na videoposnetku si lahko ogledate, kako v času koronavirusa poteka delo v naši proizvodnji. Videoposnetek je nastal v naši družbi SIJ Ravne Systems, ki spada med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu.