Objava informacije o pričetku preverjanja interesa potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku izdaje obveznic

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI) in v povezavi z objavo na SEOnetu z dne 19.6.2015 obvešča javnost, da je skupaj z družbami ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana za potencialne vlagatelje pripravila predstavitev družbe SIJ d.d., ki je objavljena v prilogi.

 

Navedena predstavitev je namenjena izključno preverjanju interesa potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku izdaje obveznic in ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu ZTFI, niti ne predstavlja nikakršne obveznosti družbe SIJ d.d. za izvedbo izdaje obveznic.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Predstavitev za investitorje

Ljubljana, 24. 6. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.