IMENOVANI NOVI ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SIJ D.D.

Ljubljana, ponedeljek, 19. februar 2018 – Na 31. seji skupščine delničarjev družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., so imenovali nove člane nadzornega sveta, da bi s tem izboljšali korporativno upravljanje.

Na današnji skupščini delničarjev družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., so delničarji imenovali nove člane nadzornega sveta družbe. Za mandat štirih let so novi člani nadzornega sveta postali Boštjan Napast, Helena Ploj Lajovic in Polona Marinko. Za nov štiriletni mandat sta bila ponovno izvoljena tudi Evgeny Zverev in Dmitry Davydov.

Dosedanja člana nadzornega sveta Sergey Frolov in Sergey Cherkaev sta bila odpoklicana s funkcije člana nadzornega sveta, medtem ko v sedemčlanskem nadzornem svetu družbe ni sprememb v mandatih članov Janka Jenka in Mitje Križaja.

Spremembe v sestavi nadzornega sveta odražajo, da je družba usmerjena v izboljševanje standardov korporativnega upravljanja v družbi SIJ d.d. in Skupini SIJ, samo dejstvo, da so se skupščine udeležili vsi delničarji, pa kaže na njihovo podporo tem prizadevanjem.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.500 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvi polovici leta 2017 ustvarila 512,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (23,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), ki so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov pa je primerljiv z enakim obdobjem lani.

Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si


Več informacij o novih članih nadzornega sveta

Boštjan Napast je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Od leta 1998 do 2011 je bil zaposlen v družbi Petrol, d.d., na različnih vodstvenih delovnih mestih. Leta 2005 je bil v Petrolu imenovan za člana uprave za energetiko in zatem za svetovalca uprave. Med drugim je bil v obdobju 2005–2009 tudi predsednik nadzornega sveta družb Geoplin in Geoplin plinovodi. Na čelu uprave Geoplina je od septembra leta 2011. Od oktobra 2012 do marca 2014 je bil tudi predsednik nadzornega sveta družbe Plinovodi, od marca 2014 pa je član nadzornega sveta Plinovodov. Boštjan Napast je tudi predsednik uprave družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana.

Helena Ploj Lajovic je univerzitetna diplomirana pravnica. Kot pravnica deluje od leta 1999. Izkušnje je pridobivala kot sodna pripravnica v Ljubljani, v odvetniški pisarni, mednarodni prodaji, kot predavateljica in certificirana presojevalka sistemov vodenja pri Bureаu Veritas ter kot vodja pravnega področja v gospodarstvu. Od leta 2007 je zaposlena v družbi SIJ d.d. kot vodja pravnega oddelka. S sodelovanjem na kompleksnih pravnih projektih, ki poleg poglobljenega znanja pogodbenega prava vključujejo izdajo vrednostnih papirjev, prevzeme in akvizicije deležev v podjetjih, ima pomembne izkušnje v gospodarstvu, pri vodenju pravnih postopkov in urejanju pogodbenih odnosov med gospodarskimi subjekti.

Polona Marinko je univerzitetna diplomirana pravnica. Svojo poslovno pot je leta 2004 pričela kot pravnica v Skupini KD Group, od leta 2006 pa je delala v gradbeni poslovni skupini Energoplan, kjer je bila v obdobju pred prvo prisilno poravnavo vodja pravnega področja. V družbi SIJ d.d. je zaposlena od leta 2012 dalje. Kot korporativna pravnica skrbi za upravljanje in urejanje korporativnih zadev družb v Skupini SIJ. Glede na poklicno pot dobro pozna delovanje podjetij v skupinah, njena glavna področja pa so gospodarsko pravo, korporativno upravljanje in urejanje statusnih sprememb družb.